Priešo vykdomo teroro pagrindai. Priešo kova prieš bažnyčią. Pasipriešinimo judėjimo taktika. Ginklų ir šaudmenų laikymas. Nelegalių spaudinių leidyba. Informacijos perdavimas. Bendroji pasipriešinimo judėjimo kovotojo elgsena.

Visuotinis_pasipriesinimas_123-151

Priešo vykdomo teroro pagrindai. Priešo kova prieš bažnyčią. Pasipriešinimo judėjimo taktika. Ginklų ir šaudmenų laikymas. Nelegalių spaudinių leidyba. Informacijos perdavimas. Bendroji pasipriešinimo judėjimo kovotojo elgsena.